Golomt capital

CHAMPIONSHIP 2

2024

Бүртгүүлэх Удирдамж үзэх
Hero Unit Image

Мэдээ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх
Мэдээ мэдээлэл
“GОLOMT CAPITAL CHAMPIONSHIP-2” гадаад арилжааны уралдааны бүртгэл эхэллээ
Голомт Капитал ҮЦК ХХК нь харилцагчдадаа дэлхийн хөрөнгийн зах зээлийн боломжийг нээх, мэдлэг олгох, хүртэх өгөөжийг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор 2023 онд Монголын хамгийн өндөр дүнтэй буюу 100,000,000.00 төгрөгийн шагналын сантай “GОLOMT CAPITAL CHAMPIONSHIP” гадаад арилжааны уралдааныг зохион байгуулж ялагчаар өөрийн хөрөнгө оруулалтаа 182.56% хувиар өсгөж чадсан К.Манчук тодорсон билээ.